Directievoering

Hierbij wordt de opdrachtgever vertegenwoordigd. Dit gebeurt binnen een overeengekomen bevoegdheid, tijdens uitvoering van projecten, door de processen en procedures te beheersen in tijd, kwaliteit en geld. Tijdens de uitvoering wordt geregeld dat de alle overeengekomen verplichtingen tussen de diverse partijen worden nagekomen.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever bij de uitvoering van het project;

 • Het vervangen en ondersteunen van de interne projectleider realisatie;

 • Het organiseren en coördineren van overleggen met derden;

 • Het bijwonen van vergaderingen, zowel met interne als met externe partijen;

 • Het adviseren en ondersteunen van de toezichthouder;

 • Het leiden en bijwonen van de bouwvergaderingen;

 • Het bijhouden van planning, detailtijdbewaking en werkcoördinatie;

 • De voortgangsbewaking;

 • Kostenbewaking en signalering;

 • Het beoordelen van (niet-) verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk;

 • Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minderwerk binnen de door de opdrachtgever verleende bevoegdheid;

 • Het adviseren van de opdrachtgever m.b.t. de termijnbetalingen;

 • Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties.