Projecten

Werken in uitvoering:

Bouw- en woonrijp maken uitbreidingslocatie Westerdel in Broek op Langedijk:

Het realiseren van het waterrijke uitbreidingsplan Westerdel met ca. 700 woningen. De werkzaamheden bestaan uit het graven van watergangen, het realiseren van tien verkeersbruggen en vier fiets/ voetgangersbruggen, aanleg van riolering en het woonrijp inrichten met bestrating en groen.

Rioolvervanging en herinrichting Parallelweg e.o. in St. Pancras:

In de Parallelweg en omliggende straten wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel waar het vuile water en het hemelwater apart wordt afgevoerd. Een deel van het regenwater wordt door middel van een waterdoorlatende fundering afgevoerd naar de ondergrond.

Bouw- en woonrijp maken voormalig SEW- terrein in Nibbixwoud:

In Nibbixwoud worden de voormalige sportvelden bouw- en woonrijp gemaakt t.b.v. de bouw van ca. 60 woningen en 12 appartementen.

Realisatie brug Daalmeerpad in Sint Pancras:

In het kader van het doorvaarbaar maken van diverse watergangen in Sint Pancras en omliggende dorpen wordt in het Daalmeerpad een bestaande dam vervangen door een brug met aansluitend het opnieuw inrichten van het openbaar gebied.

Bouw- en woonrijp maken “Het Lint” in Zwaagdijk- Oost.

In Zwaagdijk-Oost wordt uitbreidingsplan Het Lint gerealiseerd.

Realiseren vier bruggen Achterburggracht in Zuid-Scharwoude:

In de bomenbuurt te Zuid-Scharwoude worden vier dammen vervangen door vier bruggen. De watergangen worden verbreed en verdiept en het omringende openbaar gebied opnieuw ingericht.

Doorvaarbaar maken Venpad/ Oosterdijk e.o. in St. Pancras:

Als vervolg op de brug in het Daalmeerpad wordt ook in het Venpad een brug gebouwd zodat watergangen met elkaar worden verbonden.

Recent afgeronde werken:

Reconstructie Westelijke Randweg en Nauertogt in Broek op Langedijk:

De oude wegconstructie is verwijderd en een nieuwe fundering met asfaltconstructie is aangebracht.

Rioolvervanging Oosterstraat e.o. in Noord-Scharwoude:

In de Oosterstraat en omliggende straten is het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel waar het vuile water en het hemelwater apart worden afgevoerd.

Asfaltonderhoud in de gemeente SED:

In de gemeente SED is op diverse plaatsen het oude asfalt vervangen door een nieuwe asfaltdeklaag