Toezicht

Het toezicht op projecten betreft de werkzaamheden ten behoeve van de controle op de uitvoering vanaf de start t/m de oplevering van een project. Hierbij spelen planning en kwaliteit een belangrijke rol.

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

  • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid en het ondersteunen van de directievoerder;

  • Er op toezien dat het project volgens bestek en tekeningen wordt uitgevoerd;

  • Het toezien op veiligheid op de bouwplaats;

  • Het bijwonen van vergaderingen, zowel intern als met externe partijen;

  • Het bijwonen en notuleren van de bouwvergaderingen;

  • Het houden van toezicht op de uitvoering door de aannemer;

  • Vastleggen van de voortgang van werkzaamheden;

  • Signaleren van afwijkingen, bestekswijzigingen, meer- en/of minderwerk;

  • Het beoordelen van de door de aannemer aangeleverde hoeveelheden en weekstaten.