Uitvoering

Het realiseren van projecten op het gebied van grondwerk, aanleg van riolering, wegenbouw en oeverbescherming.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • Organiseren van personeel, materieel en materialen;

  • Leiding geven aan personeel en onderaannemers;

  • Zekerstellen van de kwaliteit van het werk;

  • Bewaken van de planning en begroting;

  • Signaleren van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk;

  • Bijhouden van de projectadministratie;

  • Opstellen van termijnen en eindafrekening.